zaterdag 24 oktober 2009

Software Nederlandse Spelling (Kaho Sint-Lieven Aalst)

Vorig jaar kregen wij in Kaho Sint-Lieven software Nederlandse spelling van Plantyn.
Naar mijn gevoel mist het spellingsprogramma aantal zaken om studenten die zwak zijn voor spelling optimaal te helpen. Geldt ook voor de sterkere studenten.
Toen ik het vorig jaar zag, heb ik het kort besproken met studenten en een lector.
Door het lezen van een artikel werd ik nog meer overtuigd van mij gelijk. Een spellingsprogramma moet aan bepaalde eisen voldoen voordat het optimaal kan werken bij een student.

Voor studenten die het spellingsprogramma gebruikt hebben:
Welke voordeel en nadelen heeft het? Was je gemotiveerd om te oefenen?
Vind je de regels duidelijk?
Zo'n 50 dezelfde oefeningen achter een, vond je dit nuttig of stak het snel tegen?
Vind je dat er een fonologisch aspect mist?
Vind je dat er meer gevisualiseerd moet worden in het programma?
Vind je ook dat er meer betekenis van woorden mag komen bijv. ei en ij. (het bundelen ervan) Mag het allemaal wat aantrekkelijker, zodat je de spelling op verschillende manieren kan instuderen dat voor jou de beste manier is.

Naar mijn gevoel mist het ook basis, voor studenten die spelling in het hoger onderwijs nog niet kunnen. Dit wil zeggen dat ze een probleem hebben en dat ze het op een andere manier moeten leren dan de normale student of dat ze de basis missen. In een spellingsprogramma zou er verschillende mogelijkheden moeten zijn..... Dan is het een programma op maat rekening houden met de verschillende manieren van opnemen van informatie....

Mijn vraag is halen studenten er meer voordeel uit? Je mag je berichten hier posten of via taalgroep@hotmail.com

zaterdag 22 augustus 2009

Creatief denken in het onderwijs.

‘Creatief denken in het (secundaire) onderwijs’
‘Krachtige werkvormen als basis voor de ontwikkeling van innovatief talent’
Dit boekje gaat over het belang om creatief denken te stimuleren.
Hoe je het creatief denken moet stimuleren……

Want “onze snel veranderde samenleving heeft behoefte aan een sterke, innovatieve kenniseconomie. Vanuit het Europese beleid, het federale onderwijsbeleid, de economische sectoren en onderwijsonderzoeken wordt gevraagd dat het onderwijs inspeelt op deze behoefte. Het creatief denken, patroondoorbrekend vernieuwend denken, ligt aan de basis van innovatie. Creatieve denkmethodes laten het creatief denkproces op een doelmatige, gestructureerde manier verlopen en kunnen als werkvorm aangereikt worden in het onderwijs.
Dit boek geeft een overzicht van de, in de onderwijscontext bruikbare, methodes ontleend aan de ontwerpindustrie.”
“het zijn krachtige werkvormen die aansluiten op de sociaal-constructivistische leertheorie. Doordat ze aanzetten tot innovatie, geven ze een extra dimensie aan het probleemgestuurd leren.”

In het eindbesluit wordt er het creatief denken Kritisch bekeken, bijv. Kunnen de werkvormen bij alle vakken gebruikt worden? De competenties van de leerkracht.
Welke scholen creatief denken al toepassen….?? De nadelen die verbonden zijn aan het creatief denken.

Het eindigt met een aantal vragen hierin kan verder onderzoek duidelijkheid brengen.

Nansi Van Geetsom is interieurarchitecte en behaalde een Master in de opleiding- en onderwijswetenschappen. Momenteel is ze als lector, internationaal coördinator en opleidingshoofd interieurvormgeving verbonden aan het interieur & Design Departement van de Katholieke Hogeschool Mechelen)

Dit boek is bijgevolg bedoeld voor:
- Leerkrachten in het secundaire onderwijs
- Leerkrachten in het basisonderwijs
- Lectoren in het hoger onderwijs
- Lectoren onderwijskunde en pedagogiek
- Medewerkers van de pedagogische begeleidingsdiensten
- Lesgevers en medewerkers binnen het vormgingswerk
- Onderwijskundige beleidsmakers

Boek: Creatief denken in het (secundaire) onderwijs
Auteur: Nansi Van Geetsom
Gent, Academia Press, 2008
Prijs: 12 euro
ISBN: 978 90 382 1346 0

dinsdag 7 juli 2009

In de loop van volgend schooljaar (2010) komen op dit blog.
Artikels over onderwijsvernieuwing.