zaterdag 22 augustus 2009

Creatief denken in het onderwijs.

‘Creatief denken in het (secundaire) onderwijs’
‘Krachtige werkvormen als basis voor de ontwikkeling van innovatief talent’
Dit boekje gaat over het belang om creatief denken te stimuleren.
Hoe je het creatief denken moet stimuleren……

Want “onze snel veranderde samenleving heeft behoefte aan een sterke, innovatieve kenniseconomie. Vanuit het Europese beleid, het federale onderwijsbeleid, de economische sectoren en onderwijsonderzoeken wordt gevraagd dat het onderwijs inspeelt op deze behoefte. Het creatief denken, patroondoorbrekend vernieuwend denken, ligt aan de basis van innovatie. Creatieve denkmethodes laten het creatief denkproces op een doelmatige, gestructureerde manier verlopen en kunnen als werkvorm aangereikt worden in het onderwijs.
Dit boek geeft een overzicht van de, in de onderwijscontext bruikbare, methodes ontleend aan de ontwerpindustrie.”
“het zijn krachtige werkvormen die aansluiten op de sociaal-constructivistische leertheorie. Doordat ze aanzetten tot innovatie, geven ze een extra dimensie aan het probleemgestuurd leren.”

In het eindbesluit wordt er het creatief denken Kritisch bekeken, bijv. Kunnen de werkvormen bij alle vakken gebruikt worden? De competenties van de leerkracht.
Welke scholen creatief denken al toepassen….?? De nadelen die verbonden zijn aan het creatief denken.

Het eindigt met een aantal vragen hierin kan verder onderzoek duidelijkheid brengen.

Nansi Van Geetsom is interieurarchitecte en behaalde een Master in de opleiding- en onderwijswetenschappen. Momenteel is ze als lector, internationaal coördinator en opleidingshoofd interieurvormgeving verbonden aan het interieur & Design Departement van de Katholieke Hogeschool Mechelen)

Dit boek is bijgevolg bedoeld voor:
- Leerkrachten in het secundaire onderwijs
- Leerkrachten in het basisonderwijs
- Lectoren in het hoger onderwijs
- Lectoren onderwijskunde en pedagogiek
- Medewerkers van de pedagogische begeleidingsdiensten
- Lesgevers en medewerkers binnen het vormgingswerk
- Onderwijskundige beleidsmakers

Boek: Creatief denken in het (secundaire) onderwijs
Auteur: Nansi Van Geetsom
Gent, Academia Press, 2008
Prijs: 12 euro
ISBN: 978 90 382 1346 0