zondag 18 december 2011

SMART Table in het eerste leerjaar.

donderdag 15 december 2011

#CBEcongres : Trailer klas van de toekomst 2 0.flv

zaterdag 10 december 2011

Reactie:Jef in gesprek met Pedro De Bruyckere

Mijn reactie op de video Jef in gesprek met Pedro De Bruyckere Wil je de video bekijken, klik dan hier.

 @ jef Staes het is door onze ervaringen dat wij zo denken en dit zien. Anderen kunnen of willen dit niet zien. Ik heb een master student begeleid in iets dat zeer innovatief is. Ze zag er geen beginnen aan. Ze was bang en onzeker. Ik was haar steun en coach. Wat ze nu bereikte dat had ze nooit verwacht.
De schrik dat zij had voor het onbekende hebben heel veel leerkrachten en dat komt door hun schoolloopbaan (en door lerarenopleiding). Wat ik deed met die student moet de lerarenopleiding ook doen. 

Ervaring van een student onderwijs die groeide en blijf groeien naar een 3D leerkracht.
Veel pedagogen, lectoren weten niet goed hoe ze toekomstige leerkrachten moeten benaderen en zien hun talenten meestal niet. Als resultaat dat ze je als onbekwaam (of eerder als een bedreiging) zien. Omdat die student anders is dan de rest.  Het is een innovator. Als student is dat vreemd. Je wordt dan al de dieperik in geduwd tot je STOPT. Nu is die persoon leerkracht, een leerkracht die alle kinderen vooruit helpt door talent gericht te kijken en hen te motiveren. Het bewijs is er dat die leerkracht het schitterend doet. Die leerkracht wordt op handen gedragen..., zij gaat op zoek naar middelen en werkvormen.....die helpen, voor elk kind. Onderwijs op maat.

Je weet het, als je meer weet dan de lector heb je een groot probleem.

Hoe krijgen we een diversiteit van leerkrachten? 
Als je van elk toekomstige leerkracht dezelfde maakt. Zo krijg  je geen diversiteit van leerkrachten en vernieuwing op school. Momenteel gebeurt dit in sommige lerarenopleidingen.

Statistieken
Het is aan ons om daar rekening mee te houden binnen 3d onderwijs met 3 de leerkrachten. Dit behoort ook tot innovatie. Op zoek gaan naar zaken die het best werken bij leerlingen. In 3 d onderwijs met 3d leerkrachten houden we rekening met ELK kind omdat we de middelen gebruiken die er bestaan. En zo werken we op maat.

Wat denkt de leerlingen over de leerkracht?
Nu zeggen leerlingen de zaken die ze gewoon zijn, die ze kennen binnen het onderwijs. Het vertrouwde. De leerlingen gaan er ook van uit dat een leerkracht het zo moet doen denk ik.  Zo statistieken kloppen dan niet echt omdat ze de andere manier binnen het onderwijs nog niet kennen. We worden beïnvloed door veel dingen...

Dan had ik het niet over methode school of....

Imitatie
Het woord imitatie ...... sommige kinderen imiteren de leerkracht. Vertellen deze kinderen later, dat het anders moet?.....meestal niet (omdat ze het andere niet kennen)
Wij nemen ook heel veel dingen over van onze ouders en de kans dat wij onze kinderen op dezelfde manier benaderen is groot....omdat wij het zo gezien hebben.

Wat zeggen die statistieken dan....

Vanessa Janssens

Dit alles zet aan tot nadenken....

zondag 27 november 2011

Een interactief e-schoolboek

Mijn grote droom is onderwijs op maat.

Een interactief e-schoolboek ( werkboek )waar de wiskundige en taal filmpjes geïntegreerd worden en Laerning Analytics. Het materiaal kan een ipad en een pen zijn. ....

Ik heb de juiste mensen nodig om dit idee uit te werken.

Mijn e-mail is: vanessa.janssens@hotmail.com

TEDxSantaCruz: Roger McNamee - Disruption and Engagement

6 ways to save the internet: Roger McNamee on TED.com

zondag 13 november 2011

What is a MOOC?

Voor wie niet weet wat een MOOC is. Bekijk dit filmpje...

Keynote Erik Duval (onderwijsdagen)

Eindelijk, blij dit te horen, ik denk er ook zo over.... Schitterend verwoord! Aan elke leerkracht, bekijk dit filmpje... dit is voor elke leerkracht LEERRIJK.

zaterdag 12 november 2011

Tear down these fences! - Jef Staes

Persoonlijk denk ik er ook zo over.....Daarom vind ik het ook belangrijk om een digitaal portfolio te hebben, dit begint al bij de basisschool tot...., Je talenten, interesses worden in kaart gebracht. Met een digitaal portfolio ga je solliciteren om de juiste job te vinden. Een job waar talent en passie samenkomen. Een diploma zegt niet zoveel ...een digitaal portfolio WEL

donderdag 10 november 2011

iPads in de klas

Dit zie ik echt wel zitten en digitaal lesmateriaal maken zodat de iPads optimaal is voor het lesgebeuren....

TEDxManhattanBeach - Thomas Suarez - iPhone Application Developer. . .an...

TEDxManhattanBeach - Thomas Suarez - iPhone Application Developer. . .and 6th Grader

Verklein kloof onderzoek en onderwijs

Dit zeg ik al jaren (toen was ik nog student) zie ook mijn blog de leraar als innovator -onderzoeker eerste artikel. Eerlijk gezegd taalkundig is mijn eerste artikel (DINSDAG 24 FEBRUARI 2009)niet OK. klik hier. zie artikel verklein kloof onderzoek en onderwijs

woensdag 9 november 2011

Onderwijs NU: Studenten met een iPad presteren beter

Onderwijs NU: Studenten met een iPad presteren beter: Bijdrage van:| Gonny van der Zwaag De iPad is het afgelopen jaar definitief in schoollokalen en collegezalen doorgebroken. Scholen en unive...

dinsdag 8 november 2011

Kus het onderwijs wakker!

ShiftUpEducation


Het is tijd om het onderwijs wakker te kussen.
Werk vanuit een schoolbrede onderwijsvisie.
Aan hoge leeropbrengsten (kennis en vaardigheden)
....
Pas leerlingen niet aan het sytseem.
Pas het sytseem aan de leerlingen.
"Begeleiding op maat is een een uitdaging en kan nu in de 21 ste eeuw"
DOEN! Vanessa Janssens

woensdag 2 november 2011

Is dit toekomst?

Voor elke leerkracht. BEKIJK dit filmpje. Is dit toekomst? En zijn wij als school, leerkrachten klaar voor dit? Hoe gaan we de leerlingen hierin begeleiden? welke vaardigheden moeten we ze hen leren.....Welke weg gaan we volgen? En wat zal de lerarenopleiding doen? .....heel veel vragen.

dinsdag 18 oktober 2011

Netwijs edublog: Hoe vernieuwend is Het leren van de toekomst?

Netwijs edublog: Hoe vernieuwend is Het leren van de toekomst?: Het onderwerp vandaag op Discussie Dinsdag was “Hoe vernieuwend is 'Het leren van de toekomst'?”  In dit artikel een uitgewerkte samenvattin...

zaterdag 30 juli 2011

Een goede lector.....

Wat zijn volgens jou de kenmerken van een goede lector?
Waar zou je ze aan kunnen herkennen?
Wat doen ze niet/wel?
Waarom doen ze de dingen zoals ze ze doen?
Waarom kunnen sommige mensen dat niet?
Wat onderscheid goede lector van de middelmatigheid?

woensdag 15 juni 2011

Spellen voor de basisschool

klik op de link en zie video's

http://www.hansonexperience.com/blog/2011/06/videoblogs-spellen-voor-de-basisschool.html

zaterdag 30 april 2011

Het woord 'talent' we horen het graag.

Kaho Sint-Lieven schrijft.
Ben je op zoek naar een hoge school waar je je talent kan ontwikkelen ?
(en nog andere scholen gebruiken graag het woord talent)


TIP:
Vergeet niet dat je als school eerst begint bij de talenten van leerkrachten. Passie steunt op talent....
De leerkrachten leren talentgericht te kijken. Vooraleer ze talenten van studenten kunnen zien en ontwikkelen.

donderdag 21 april 2011

donderdag 24 februari 2011

Promotiefolder voor de studiedagen e-portfolio in het basisonderwijs.

Promotiefolder voor de studiedagen e-portfolio in het basisonderwijs.
Ikzelf zal die dag jullie de nodige uitleg geven over het digitaal portfolio die ik ontwikkel.
De opbouw van ICT.... en de verdere ontwikkelingen.maandag 14 februari 2011

Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs

Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs
Waarom dit thema?
Onderwijsvernieuwing leidt heel vaak tot hevige discussies. Daarbij komen onder ander volgende vragen aan bod:
scoren nieuwe onderwijsmethoden beter dan de bestaande?
- hoe komen we tot het bewijs dat iets (beter) werkt?
- moeten we stimuleren dat leerkrachten gebruik maken van bewezen werkbare methoden?
Dit zijn maar enkele vragen waar iedereen die met onderwijs te maken heeft mee geconfronteerd wordt.
Een dergelijk debat wordt pas boeiend wanneer onderzoekers, onderwijsmensen, ontwikkelaars en ondersteuners meepraten. En dit is precies de bedoeling van onze onderwijscafé’s. Kom mee luisteren en laat uw stem horen!Gastspreker
Prof. dr. Martin Valcke is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en voorzitter van de vakgroep Onderwijskunde. Zijn doktoraat handelde over kwantitatief en kwalitatief onderzoek nlaar het verweven van planningsvaardigheden en wiskundige basisvaardigheden en inzichten bij leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar van de lagere school. Tegenwoordig is hij betrokken in talrijke internationale advies- en onderzoeksopdrachten, innovatie van het hoger onderwijs en begeleidt hij tal van doktoraatstudenten uit verschillende landen. Hij heeft ook veel onderzoek verricht rond het gebruik van ICT in het onderwijs. Zo is hij onder meer betrokken bij de evaluatie van afstandsonderwijs waar hij een van de pioniers mee was. Hij werkte in het verleden aan de Open Universiteit en was onder meer ook visiting professor aan de Universiteit van Bejing. Hij publiceerde in tal van internationale tijdschriften over verschillende onderwerpen zoals peer tutoring en werken met rubrieken. Prof Valcke is een bijzonder energiek man die tevens een boeiend spreker is en geen blad voor de mond neemt.Inschrijving voor 23ste onderwijscafé

Facebookpagina klik hier