maandag 14 februari 2011

Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs

Het belang van een evidence based benadering in het onderwijs
Waarom dit thema?
Onderwijsvernieuwing leidt heel vaak tot hevige discussies. Daarbij komen onder ander volgende vragen aan bod:
scoren nieuwe onderwijsmethoden beter dan de bestaande?
- hoe komen we tot het bewijs dat iets (beter) werkt?
- moeten we stimuleren dat leerkrachten gebruik maken van bewezen werkbare methoden?
Dit zijn maar enkele vragen waar iedereen die met onderwijs te maken heeft mee geconfronteerd wordt.
Een dergelijk debat wordt pas boeiend wanneer onderzoekers, onderwijsmensen, ontwikkelaars en ondersteuners meepraten. En dit is precies de bedoeling van onze onderwijscaf√©’s. Kom mee luisteren en laat uw stem horen!Gastspreker
Prof. dr. Martin Valcke is hoogleraar Onderwijskunde aan de Universiteit Gent en voorzitter van de vakgroep Onderwijskunde. Zijn doktoraat handelde over kwantitatief en kwalitatief onderzoek nlaar het verweven van planningsvaardigheden en wiskundige basisvaardigheden en inzichten bij leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar van de lagere school. Tegenwoordig is hij betrokken in talrijke internationale advies- en onderzoeksopdrachten, innovatie van het hoger onderwijs en begeleidt hij tal van doktoraatstudenten uit verschillende landen. Hij heeft ook veel onderzoek verricht rond het gebruik van ICT in het onderwijs. Zo is hij onder meer betrokken bij de evaluatie van afstandsonderwijs waar hij een van de pioniers mee was. Hij werkte in het verleden aan de Open Universiteit en was onder meer ook visiting professor aan de Universiteit van Bejing. Hij publiceerde in tal van internationale tijdschriften over verschillende onderwerpen zoals peer tutoring en werken met rubrieken. Prof Valcke is een bijzonder energiek man die tevens een boeiend spreker is en geen blad voor de mond neemt.Inschrijving voor 23ste onderwijscafé

Facebookpagina klik hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten