vrijdag 13 september 2013

Men wijst naar....kleuter, lager, secundair.............slaagkansen

Tegenwoordige wordt er in het lager onderwijs met de vinger gewezen naar het kleuter. Het secundair wijst met de vinger naar het lager. ( het secundair onderwijs wilt al een hoger niveau van het lager onderwijs, dan wat de eindtermen beschrijven) Het hoger onderwijs, universiteiten wijzen met de vinger naar het secundair onderwijs….. Er is zoveel inspectie, men volgt de eindtermen….dus

Een masterproef rond de slaagkansen op de universiteit zou zeer interessant zijn. Zowel kijken in eigen boezem als naar de verschillende mogelijke oorzaken waarom de slaagkansen minder zijn…. Ik denk zelf dat het (minder) te maken heeft met de kwaliteit van het secundair onderwijs…er kunnen nog andere oorzaken zijn …
Wordt het geen tijd dat we allemaal in eigen boezem kijken en kijken welke leerlingen we voor ons hebben en deze leerlingen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkeling, zodat zij bijleren, ontwikkelen,... dat is het grootste doel van onderwijs…..de rest is zever

Het is levenslang leren. Je hebt recht om te leren en ook het recht om eens te falen.

Raymonda Verdyck (2013) verwoordt "Wat belangrijker is, is dat men kijkt naar wat de leerlingen in dat secundair onderwijs aan vooropleiding gevolgd hebben en of die opleiding aansluiting geeft bij de studies die ze later in het hoger onderwijs volgen", zegt Verdyck. "Dat betekent niet dat wij tegen de keuzevrijheid zijn. Jongeren moeten kunnen kiezen wat ze graag doen en wat hun talenten zijn. Maar uiteraard is het zo dat niet elke opleiding alle mogelijkheden biedt voor een opleiding in het hoger onderwijs en dit soort realisme moeten we hen toch zeker bijbrengen."  

Men heeft uitzonderingen en zij verdienen ook een kans. Je hebt mensen uit het TSO die het uitstekend doen, door hun motivatie en wilskracht en je hebt enkele mensen uit het ASO die even falen. (en omgekeerd). Misschien zou het goed zijn dat de universiteit enkele basispakketten ter beschikking stellen om bij te benen. Dit bestaat al. Bijv. bij wiskunde

Referenties

Klasse (2013) Afgevraagd: slaagcijfers per school openbaar maken? opgehaald op 14.09.2013 http://www.klasse.be/leraren/37204/afgevraagd-slaagcijfers-per-school-openbaar-maken/#comment-12330

De redactie (2013) Slaagcijfers afgestudeerden middelbare scholen openbaar maken" opgahaald op 14.09.2013 donderdag 12 september 2013

Het geheim van het Finse onderwijs

woensdag 11 september 2013

Programma wereldstotterdag 2013

WERELDSTOTTERDAG 2013
VZW BEST presenteert
info – avond over stotteren
“Stotteren … en studeren”
Stotteren kan deelname aan onderwijs en werk hinderen.  Een deel van de stotterende studenten ervaart een belemmering in de communicatie met de docenten ten gevolge van het stotteren en bijna de helft van de studenten wordt door het stotteren gehinderd in het contact met medestudenten. Begeleiding door de onderwijsinstelling in verband met het stotteren vindt de meerderheid van de stotterende studenten belangrijk. Docenten kunnen een grote rol spelen in het signaleren van stotterproblematiek en bij het begeleiden van eventuele moeilijkheden op het gebied van het functioneren en participeren van stotterende studenten.
WANNEER: Dinsdagavond 22 oktober
WAAR: Ontmoetingscentrum ZEBRASTRAAT
Zebrastraat 32, 9000 Gent
DOELGROEP : Mensen die stotteren of die met stotteren in aanraking komen. Specifiek : studenten, studentenbegeleiders, leerkrachten, CLB medewerkers …
INKOM : 5 euro   -  gratis voor leden VZW BEST en VLAK


P R O G R A M M A:
19.30u Opening avond door Gert Reunes (voorzitter VZW Best)
19.45u Uitreiking “Gouden Bestje” aan werkgever zonder discriminatie aan Laureaat : KBC – BANK
20.00u Keynote Speaker : “Stotteren en studeren” door Caroline Moerenhout (stottertherapeute)
20.30u Academische sprekers (UGent & UZA) wetenschappelijk onderzoek stotteren :
Sarah Vanhoutte - Lize Van der Linden - Stefanie Adriaensens
21.30u Loungebar en open-microfoonsessie : ervaringsverhalen van mensen die stotteren


Algemene info : gertreunes@gmail.com of 0495/27/26/73
Meer info op www.stotteren.be

Organisator : VZW BEST (Belgische Belangengroep voor Stotterende mensen)
Ter Platen 84, 9000 Gent


Programma wereldstotterdag 2013

maandag 1 april 2013

Ovide Decroly

Bekijk deze film. Het is de moeite. Prachtig! (even storing op 9 min)

Komt die welgemeende sorry ooit nog?


Na de zoveelste slapeloze nacht, de film die telkens opnieuw draait. Ik kan het niet geloven dat jullie niet slimmer waren. Anders had ik dit al lang kunnen plaatsen. Ik merk dagdagelijks de gevolgen hiervan. Het is niet eerlijk. Gerust ben ik maar als ik weet dat jullie op z'n minst hierover nadenken en in het beste geval ook bijleren. Ik weet nu dat ik juist zat en niet z'n abnormale ideeën had.  Ik kreeg in die tijd veel weerstand van bepaalde lectoren met vernedering en pesterijen tot gevolg. Met een dubbel gevoel blijf ik achter, ik zou moeten zeggen "yes ik had gelijk!" en het ander gevoel, ik moest dit niet meemaken, toch niet op z' n manier. De woorden die een lector zei tegen een andere lector waren "ik ga er persoonlijk voor zorgen dat zij haar diploma niet haalt, ik maak haar kapot."  Dat die persoon mij kapot wilde heb ik ook gevoeld. Ik kon het niet geloven en maakte mezelf wijs dat dit niet kon, het zal zo niet bedoeld zijn.
De goede kant is dat ik steun had van andere lectoren die niet akkoord waren met deze uitspraken en situaties. Ik stond niet volledig alleen. Heb het nooit begrepen waarom iemand mij kapot wilde. Ik was een gepassioneerde studente, die heel veel las over onderwijs/onderzoek.....Die er bleef voor gaan en bleef vechten.
Deze situatie heb ik op verschillende manieren proberen oplossen. Het is mij nooit gelukt. Ik werd zelfs op mijn plaats gezet door het opleidingshoofd (terwijl hij wist wat er gaande was).  De schaamte die ik voelde was groot. Ik keek veel naar mezelf. Wat doe ik verkeerd?  Nu weet ik dat ik het niet ben.

De woorden van wijlen Piet Poelaert zijn:
"Hoe is het zover kunnen komen en ik kan niets doen."

zondag 31 maart 2013

Studenten in de lerarenopleiding warm maken voor wetenschappelijk onderzoek.


Gisteren nog gediscuteerd over de lerarenopleiding, wetenschappelijk onderzoek leren lezen is een must  ook voor de toekomstige kleuterleidsters, leerkrachten lager onderwijs... is dit volgens mij zeer zinvol. Er zijn een tal van redenen waaronder één van de reden is dat je een onderzoeker bent in je klas. Een flauwe gedachte van enkele lectoren is dat kleuterleidsters minder intelligent zijn, en dit te hoog gegrepen is. De kunst is dat lectoren hen aanleren waar ze onderzoeksartikels kunnen vinden, hoe ze dit kunnen lezen, wat ze er allemaal mee kunnen doen....  toekomstige leerkrachten warm maken voor onderzoek.

Wetenschappelijke kennis moet een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de praktijkkennis van een leraar. Maes F., et al., (2012)


Binnenkort meer!


Referentie

Maes F., Clarebout G., De Fraine B., Smits D.,& Vanderhoeven J. (2012) Evidence-based Education. Over onderzoek en/in onderwijs in Vlaanderen. Tijdschrift voor lerarenopleiders 33,1


donderdag 21 maart 2013

tik tak

In onze tijd keken we naar TIK TAK.  Waar kijken jonge kinderen (2-4 jaar) nu naar?.....reageer en motiveer. Was het vroeger beter/minder dan nu en waarom? Mama's, papa's, grootouders........ met jonge kinderen reageer....

zaterdag 16 maart 2013

Hoe leert Jo De Meyere zijn rol?

"Door mijn rol met vulpen over te schrijven, grijp ik naar de diepere betekenis van woorden en zinnen. Ik zet mijn rol ook op band. Dit breng ik samen. Zo werk ik visueel en auditief. Het voordeel hiervan is dat ik tijdens het spelen van mijn theatertekst mijn bladzijde omdraai." (De Meyere J., 2013)
Bron: De Meyere J., (2013), De carrière van Jo De Meyere wordt bekroond met de Carrièrester. De Nacht van de Vlaamse Televisie

dinsdag 12 maart 2013

zondag 10 maart 2013

woensdag 27 februari 2013

Een goede leerkracht is.....

“Sommigen vinden dat een leraar een coach moet zijn. Zij leggen het initiatief heel sterk bij het kind. De leerlingen moet alles zelf ontdekken. Anderen pleiten voor een leraar die de teugels heel strak houdt. Een goede leraar is een mix van beide: soms coachen, soms heel sterk leiden. Hij moet leerlingen gaandeweg meer zelfstandigheid bijbrengen.”
Pedro De Bruykere.


IK BEN HET VOLLEDIGE MEE EENS

Een goede leraar is een mix van beide: soms coachen, soms heel sterk leiden. Hij moet leerlingen gaandeweg meer zelfstandigheid bijbrengen

vrijdag 15 februari 2013

Jessica Lamote is speciaal!

Out of the box denken, buiten de lijntjes kleuren...willen we ook in het onderwijs. In The voice van Vlaanderen (VTM) zien en horen we Jessica Lamote die ook op een andere manier zingt dan de rest. Zij is SPECIAAL!vrijdag 1 februari 2013

Dichtbundels


zie link de redactie


Je zou het kunnen hebben over verschillende interpretaties. Als je het bij kinderen doet zou je een gedicht kunnen voorlezen. Een kind vertelt waarover het gedicht gaat wat zij/hij denkt en voelt bij dit gedicht, maakt een werkstuk .... Hoe ziet en wat voelt de meneer/ mevrouw die dit gedicht maakte (dit zou ergens kunnen beschreven staan), dit vergelijken met wat jij denkt en voelt en de anderen (je klasgenoten, de kunstenaar).... zo kom je heel veel te weten over jezelf en ook over de persoon die het schreef. Je leert omgaan met verschillende interpretaties. Zo maak je kennis met andere manieren van denken.....
Hoe ga jij dit gedicht voordragen vanuit jouw gevoel, vanuit het beeld dat jij hebt.....