woensdag 29 december 2010

Diana Laufenberg: How to learn? From mistakes | Video on TED.com

zondag 7 november 2010

Frans of Engels als tweede taal

Na wat googelen vandaag las ik dit:

De school College O.-L.-V.-ten Doorn.
"Maar wij hebben wel een mening!" zo luidde het in hun artikel.
Ik heb mijn bedenkingen.

Het artikel

Frans of Engels als tweede taal
Minister Smet lanceerde recent de idee om Frans in het secundair onderwijs te vervangen door Engels als tweede taal. Velen die ver en dicht bij onderwijs- en taalbeleid staan, gaven daarover hun mening. Wat scholen zelf vinden, hoort men minder. Maar wij hebben wel een mening!


Het voorstel van de minister lijkt ons niet zo verstandig: Vlaamse leerlingen halen tegen het einde van het secundair onderwijs een aanvaardbaar niveau voor Engels. Ze halen de leerplandoelen en de door de overheid uitgeschreven eindtermen. Lees er de inspectierapporten op na: over de kwaliteit van het onderwijs in Engels lees je maar zelden zware opmerkingen. Toegegeven, de neiging om meer en meer in het Engels te onderwijzen in het hoger onderwijs gaat vaak nog gepaard met docenten die een vrij rudimentaire vorm van internationaal wetenschappelijk Engels spreken. Het is zeker de moeite dat taalniveau te verhogen.

Leerlingen Frans leren te gebruiken op een aanvaardbaar niveau, of op het door leerplannen en overheid gevraagde niveau gaat moeizamer. Frans is immers gaandeweg een echt vreemde taal geworden. Op straat, in de media, in de jongerencultuur hoor je minder Frans dan vroeger. Engels is meer dan andere talen dé taal van film, muziek, van het wereldwijde web. Maar Frans is in ons land de tweede officiële taal. Zij is de taal van onze grote zuiderbuur Frankrijk. Dus verkiezen wij Frans boven Engels, als tweede taal op school. Engels als tweede taal invoeren zou een zeer nefaste invloed hebben op de taalvaardigheid Frans. Het verlies zou veel groter zijn dan de winst die men voor Engels zou boeken.


Meertaligheid is belangrijker dan een discussie Engels of Frans!

Maar belangrijker dan te kiezen voor Frans of tegen Engels, is het om in alle talen op school een ernstig aanbod te doen. De kwaliteit van ons talenonderwijs moet hoog zijn: leerlingen moeten getraind worden in tal van taalgebruikssituaties, bij het spreken en luisteren, in gespreksvaardigheid, bij lezen en schrijven. Het gaat er niet om dat we meer met vaardigheden dan met kennis (grammatica, woordenschat, filologie) moeten bezig zijn: de slinger moet in het midden hangen. Zoals een mens twee benen nodig heeft om te lopen, ondersteunen kennis en vaardigheid mekaar bij het leren en onderwijzen van een taal.

Dat geldt voor Frans, voor Engels en voor Duits. We zijn niet weinig fier dat de onderwijsinspectie onze school loofde omdat zij zoveel lestijden investeert in Duits. In de middenschool kunnen leerlingen ook initiatie Italiaans volgen! Internationale en intranationale programma’s laten toe vreemde talen met leeftijdsgenoten te oefenen. Op die meertalige wereld willen wij onze leerlingen voorbereiden.

Overigens investeren wij meer in talen in onze bso-studierichtingen dan andere scholen doen. En dat doen we bewust!

Ten gronde geldt dat alles ook voor het Nederlands: voor vele leerlingen in basis- en secundair onderwijs blijft ook dat ten onrechte een wat vreemde taal. Het taalbeleid in het College Onze-Lieve-Vrouw-ten-Doorn is erop gericht onze leerlingen wijs en vaardig te maken, in het Nederlands én in de vreemde talen.

Bron artikel (op 7.10.2010): http://www.coltd.be/Nieuws-blog/Frans-of-Engels-als-tweede-taal


Mijn bedenkingen

Volgens mij is dit artikel geschreven door iemand die taalsterk is.
De meningen worden misschien ook grootsdeels gegeven door taaldocenten, wat ook een verkeerd beeld geeft.
Heeft men ooit eens nagedacht wat zou minister Smet daarmee willen bereiken
WAAROM? Wat zijn de negatieve maar ook de positieve kanten.
Het is altijd goed als je als school ook de positieve kanten beschrijft.

1) taalzwakke leerlingen: deze leerlingen hebben het zeer moeilijk om een taal goed te kunnen.
Met Engels kom je meestal (in mij geval zou dit zo zijn) veel verder dan met Frans. De boeken die ik wil lezen over onderwijs zijn allemaal in het Engels. (Voor taalzwakkere leerlingen is het zeer zinvol van één vreemde taal zeer goed te kunnen.)
2) Er zijn veel docenten waarbij hun niveau van Engels ondermaats is om goed les te geven, nu als men meer aandacht geeft aan Engels, stijgt MISSCHIEN het niveau en kunnen ze ook les geven in het Engels.

Probleemstelling: welke docent ga je kiezen een docent die zijn vak tot in de puntjes kent, studenten kan motiveren en alles goed kan overbrengen of een docent die dit niet/minder goed kan maar wel vlot Engels spreekt.


"Overigens investeren wij meer in talen in onze bso-studierichtingen dan andere scholen doen. En dat doen we bewust!"

Opgelet: er zijn leerlingen die in het BSO binnenkomen die zeer sterk zijn in wiskunde en wetenschappen maar omdat ze taalzwakker zijn hebben zij moeten zakken. Zij leren de taal niet zoals een gewone leerling. Zorg ervoor dat deze leerlingen niet afhaken maar geef onderwijs aangepast aan hun leerstijl.
Omgekeerd bestaat ook, leerlingen die zwak zijn in wiskunde en sterk zijn in taal maar ook in BSO belanden...

Er zijn ook veel leerlingen die in het BSO belandden omdat ze schoolmoe zijn, let dus op ....


"Wat scholen zelf vinden, hoort men minder. Maar wij hebben wel een mening!"

Hebben jullie gevraagd wat de leerlingen ervan vinden?


Mogelijke oplossing

De leerlingen kiezen zelf welke taal zij het belangrijkste vinden Frans of Engels…..
Zij kunnen zelf een keuze maken.

Engels in het Hoger onderwijs
Keuze tussen les krijgen in het Engels of Nederlands.
Mensen die niet voldoende het Engels beheersen willen hun vak in het Nederlands krijgen. Zij willen ook de kans krijgen om het vak te kennen. Het zijn misschien wel de taalzwakkere genieën. Zij krijgen ook de mogelijkheid om te kiezen.

Hoe kan je dit organisatorisch bolwerken?
Als je het toekomstgericht, innoverend bekijkt, is dit niet moeilijk.
Het beste is dat bijv. taalzwakke leerlingen de keuze krijgen om hun vak eerst in het Nederlands te krijgen en nadien op een of andere manier ook de kans hebben om het in het Engels ook kunnen volgen

Dit is echt niet moeilijk om dit aanbod te geven.

Misschien tot op een persoonlijke discussie.

Toekomstmuziek: op naar een bredere kijk in het onderwijs,
en een bredere kijk door onderwijsmensen.

vrijdag 5 november 2010

Wiskunde oefenen of gamen?

Op WWW.monkeytalesgames.com speel je 2 uur gratis, zonder aankoopverplichting.

Test het nu uit en geef je mening.

Welcome to the LSBF Global MBA

zondag 17 oktober 2010

Toekomstconferentie lerarenopleiding 2030

LERARENOPLEIDING

18 NOVEMBER 2010

“Scenarios are stories. They are works of art, rather than scientific analyses. The reliability (of the content) is less important than the types of conversations, learning and decisions they spark.”(Arie de Geus, The Living Company)
Het dagelijks werk in het onderwijs is vooral gericht op het hier en nu. Het werken met toekomstscenario’s hielp ons buiten de grenzen van de eigen lerarenopleiding te kijken en meer zicht te krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het toekomstdenken in de scenariomethodiek creëerde afstand van de dagdagelijkse taken en stelde onze visie op leren en onderwijzen in vraag.
Is het niet belangrijk om voor dit denken “vrije tijd” te maken?

PROGRAMMA

- Presentatie van vier toekomstscenario’s
- Methodiek scenarioleren
- Rondetafelgesprekken rond toekomstbeelden
- Formuleren van beleidsadviezen

LOCATIE

Campus Hertogstraat Heverlee - KHLeuven
Donderdag 18 november
Van 9u30 tot 16u30

INTERESSE?
Informatie en inschrijven via www.education2030.be

maandag 4 oktober 2010

Navorming wetenschap en techniek op 26.11.2010 in Technopolis.

Praktische informatie
Op vrijdagvoormiddag 26 november 2010 inspireert Technopolis leerkrachten kleuteronderwijs en biedt hen kansen om wetenschap en techniek op een attractieve en boeiende manier voor kleuters te brengen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden krijgen zij een overzicht van middelen die zowel door Technopolis als andere initiatieven worden aangeboden.

Dagindeling
8:30u - 9:00u Onthaal + koffie
9:00u - 9:15u Verwelkoming
9:30u - 10:10u Infosessie of doe-sessie
10:30u - 11:10u Infosessie of doe-sessie
11:30u - 12:10u Infosessie of doe-sessie
12:30u - 13:30u Lunchpauze + informele contacten

Workshops

Ver-draaid

Jonge kinderen onderzoeken en ontwerpen

In deze workshop wordt een korte schets gegeven over hoe je als leraar kleuteronderwijs bij jonge kinderen rond techniek en wetenschap kan werken. Maar … het zwaartepunt van deze sessie ligt uiteraard op het zelf ervaren, onderzoeken en ontwerpen.
Wist je bijvoorbeeld dat heel wat planten uit onze dagelijkse omgeving water kunnen kleuren? En dat je met dit gekleurde water kan toveren? Heb je ooit al eens zelf een tol ontworpen? Bleef ze lang draaien?

Sprekers: Hilde Van Houte en Ann BerteleTechniek in een notendop

Via deze workshop willen we je laten ervaren waarom het belangrijk is om bij kleuters rond wetenschap en techniek te werken.
Via wetenschap en techniek leer je anders en creatiever problemen oplossen. Zo leer je kinderen innovatief te zijn.
In deze workshop maak je kennis hoe je hiermee van start kunt gaan in de kleuterklas. Jullie gaan bij ons aan de slag met een breed gamma aan materialen. De opdrachten tijdens de workshop hebben de kleuters in “De Speurneus” (een school in Gentbrugge) al met succes uitgevoerd.
Je aanpak wordt a.d.h.v. fotomateriaal vergeleken met die van de kleuters van “De Speurneus”.

Spreker: Vanessa JanssensOp onderzoek met Fred

Wetenschap en techniek bij kleuters

Op onderzoek met Fred is een handig pakket om kleuters op een verantwoorde, aantrekkelijke en boeiende manier te laten kennismaken met wetenschap en techniek. Aan de hand van een map met een handleiding, een basisverhaal en 16 impuls- en onderzoekskaarten worden kleuters ingeleid in de boeiende wereld van de fysica en de chemie. Ver weg van alle theorie wekt deze map hun honger naar experimenteren en nieuwe inzichten. Kom je graag kennismaken met deze bijzondere methode? Neem dan deel aan deze workshop en experimenteer mee!Nieuwe ontwikkelingsdoelen aan den lijve ondervinden!

Leen De Bie zal een workshop brengen waarbij jullie in aanraking zullen gebracht worden met de nieuwe ontwikkelingsdoelen van techniek. Het wordt een verhaal gebaseerd op waar gebeurde praktijken waarbij de belangrijkste fundamenten van techniek aan bod zullen komen. We denken hierbij aan hanteren, duiden en begrijpen van techniek. M.a.w. in deze sessie worden jullie ondergedompeld met goede praktijkvoorbeelden waarmee je direct in de klas aan de slag kan!

Spreker: Leen De BieAanbod Technopolis + rondleiding Kinder-doe-centrum

In deze interactieve presentatie wordt het aanbod van Technopolis voor het kleuteronderwijs uit de doeken gedaan. Daarna geeft een edutainer van Technopolis een rondleiding in het Kinder-doe-centrum en brengt er de wetenschappe-leuke demo WolkenWijs.

Spreker: edutainer Technopolis


Max en Nina bouwen een huis

Voorstelling interactief poppentheater Max en Nina bouwen een huis.

Max en Nina bouwen een huis, maar plots worden de bouwvakkers ziek... Nu moeten ze zelf aan de slag. Zal het hen lukken een volledig huis te bouwen?

Bij de voorstelling hoort een nabespreking en een werkmap die tevens wordt toegelicht.

Acteur en spreker: Jan Staesmeer info en inschrijven op http://www.technopolis.be/nl/index.php?infodag=27

zaterdag 12 juni 2010

Het digitaal portfolio (basisschool,....)

De maatschappij wil talentvolle, innovatieve mensen. Het onderwijs zou een weerspiegeling moeten zijn van de maatschappij. We willen gebruik maken van elkaars talenten. Het is de taak van het onderwijs om talentgericht te kijken. Het onderwijs is op zoek naar hoe ze talentgericht kunnen werken? Een digitaal portfolio kan je gebruiken als middel binnen het talentvolonderwijs.

Tijdens mijn bachelorproef ontwikkelde ik een digitaal portfolio.
Het is een ontwikkelings- presentatie en werkportfolio zowel voor leerkrachten als voor de kinderen.
In mijn scriptie beschreef ik het totaal concept, de komende jaren wordt dit concept verder in praktijk gebracht en uitgetest in de school 'De Speurneus' in Gentbrugge en andere scholen.

Tijdens mijn stage bachelorproef testte ik het kleutergedeelte uit bij de kleuters, eerst keek ik, wat de mogelijkheden zijn op gebied van ICT-vaardigheden. Door deze informatie te kennen maakte ik samen met de heer olivier D'hose (ICT-deskundige) een digitaal portfolio waarbij de kleuters alleen aan de slag kunnen.
In mijn scriptie heb ik activiteiten neergeschreven, gelinkt aan het digitaal portfolio. Deze activiteiten hebben de kleuters ook uitgevoerd.

Indien je meer info wil kan je terecht bij:
Vanessa Janssens (Vanessa.janssens@hotmail.com)
Leen De Bie (leen.debie@telenet.be) Pedagogische begeleidingsdienst Gent.
De lerarenopleiding KATHO Tielt.

zondag 3 januari 2010

Onderwijsvernieuwing en ICT

op 10 en 11 februari 2010 is er een jaarbeurs in Utrecht.

Beursinformatie
Het onderwijslandschap is drastisch aan het veranderen. De moderne samenleving stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Leerlingen en studenten zijn opgegroeid en vertrouwd met ICT en ze verwachten dat het onderwijs deze ontwikkelingen volgt. Ook de overheid stelt meer dan ooit eisen aan management en schoolleiding om verbeteringen en vernieuwingen door te voeren. Het aanbod van ICT-producten en -diensten is zeer divers en beslissers hebben behoefte om een goed overzicht te krijgen van alle nieuwe mogelijkheden en ontwikkelingen. Onderwijs & ICT biedt dat overzicht.

zie meer info op de site
http://www.onderwijs-en-ict.org/nl-NL/Bezoeker.aspx