vrijdag 13 september 2013

Men wijst naar....kleuter, lager, secundair.............slaagkansen

Tegenwoordige wordt er in het lager onderwijs met de vinger gewezen naar het kleuter. Het secundair wijst met de vinger naar het lager. ( het secundair onderwijs wilt al een hoger niveau van het lager onderwijs, dan wat de eindtermen beschrijven) Het hoger onderwijs, universiteiten wijzen met de vinger naar het secundair onderwijs….. Er is zoveel inspectie, men volgt de eindtermen….dus

Een masterproef rond de slaagkansen op de universiteit zou zeer interessant zijn. Zowel kijken in eigen boezem als naar de verschillende mogelijke oorzaken waarom de slaagkansen minder zijn…. Ik denk zelf dat het (minder) te maken heeft met de kwaliteit van het secundair onderwijs…er kunnen nog andere oorzaken zijn …
Wordt het geen tijd dat we allemaal in eigen boezem kijken en kijken welke leerlingen we voor ons hebben en deze leerlingen zo ver mogelijk brengen in hun ontwikkeling, zodat zij bijleren, ontwikkelen,... dat is het grootste doel van onderwijs…..de rest is zever

Het is levenslang leren. Je hebt recht om te leren en ook het recht om eens te falen.

Raymonda Verdyck (2013) verwoordt "Wat belangrijker is, is dat men kijkt naar wat de leerlingen in dat secundair onderwijs aan vooropleiding gevolgd hebben en of die opleiding aansluiting geeft bij de studies die ze later in het hoger onderwijs volgen", zegt Verdyck. "Dat betekent niet dat wij tegen de keuzevrijheid zijn. Jongeren moeten kunnen kiezen wat ze graag doen en wat hun talenten zijn. Maar uiteraard is het zo dat niet elke opleiding alle mogelijkheden biedt voor een opleiding in het hoger onderwijs en dit soort realisme moeten we hen toch zeker bijbrengen."  

Men heeft uitzonderingen en zij verdienen ook een kans. Je hebt mensen uit het TSO die het uitstekend doen, door hun motivatie en wilskracht en je hebt enkele mensen uit het ASO die even falen. (en omgekeerd). Misschien zou het goed zijn dat de universiteit enkele basispakketten ter beschikking stellen om bij te benen. Dit bestaat al. Bijv. bij wiskunde

Referenties

Klasse (2013) Afgevraagd: slaagcijfers per school openbaar maken? opgehaald op 14.09.2013 http://www.klasse.be/leraren/37204/afgevraagd-slaagcijfers-per-school-openbaar-maken/#comment-12330

De redactie (2013) Slaagcijfers afgestudeerden middelbare scholen openbaar maken" opgahaald op 14.09.2013 Geen opmerkingen:

Een reactie posten