zondag 31 maart 2013

Studenten in de lerarenopleiding warm maken voor wetenschappelijk onderzoek.


Gisteren nog gediscuteerd over de lerarenopleiding, wetenschappelijk onderzoek leren lezen is een must  ook voor de toekomstige kleuterleidsters, leerkrachten lager onderwijs... is dit volgens mij zeer zinvol. Er zijn een tal van redenen waaronder één van de reden is dat je een onderzoeker bent in je klas. Een flauwe gedachte van enkele lectoren is dat kleuterleidsters minder intelligent zijn, en dit te hoog gegrepen is. De kunst is dat lectoren hen aanleren waar ze onderzoeksartikels kunnen vinden, hoe ze dit kunnen lezen, wat ze er allemaal mee kunnen doen....  toekomstige leerkrachten warm maken voor onderzoek.

Wetenschappelijke kennis moet een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de praktijkkennis van een leraar. Maes F., et al., (2012)


Binnenkort meer!


Referentie

Maes F., Clarebout G., De Fraine B., Smits D.,& Vanderhoeven J. (2012) Evidence-based Education. Over onderzoek en/in onderwijs in Vlaanderen. Tijdschrift voor lerarenopleiders 33,1


Geen opmerkingen:

Een reactie posten