maandag 17 december 2012

Brené Brown: The power of vulnerability

vrijdag 14 december 2012

Proeven van het toekomstig leren: het Edushock leerfestival

woensdag 5 december 2012

Zou dit mogelijk zijn?

Na al die interesse van gisteren heb ik het gevoel.
Ik begin opnieuw.............we maken iets dat het kind tijdens zijn volledige schoolloopbaan kan gebruiken. Eigenlijk levenslang met een luik voor het solliciteren. Dat was ook mijn idee 5 jaar geleden. Wat heeft een kind nodig om te kunnen leren. Leren is verbindingen maken....deze inzichten heb je nodig om dit te ontwikkelen.

We gaan het kind bekijken vanuit hun talenten. Het breed kijken.
We bekijken wat bestaat er al rond sociale media +.......?
Wat slaat aan bij de jongeren?
Hoe gaan jongeren hier mee om?
Kunnen we dit ontwikkelen op korte termijn?
Kunnen we up to date zijn naargelang de veranderingen in sociale media+.........?
Elke school kan zelf een account aanmaken en kunnen meteen aan de slag.
Kunnen we vanuit projecten werken.
Kunnen leerkrachten hun projecten linken met leerdomeinen
Voor anderen met meervoudige intelligentie.

Is er een mogelijkheid dat scholen kunnen kiezen om vanuit meervoudige intelligentie, leerdomeinen of projecten te werken.
Je leerproces wordt jaarlijks bijgehouden. Ook als je verandert van school zou dit geen probleem mogen zijn.
Is er een communicatie met andere scholen mogelijk zodat we ook leren van andere scholen en kinderen.
Zo maken we ook gebruik  van de talenten van leerkrachten en kinderen van buiten onze school. Dit zet ook aan tot veranderingen.
We verbinden bedrijven, scholen, leerkrachten en kinderen met elkaar.....

..............

Open source

Is dit realistisch?

Presentatie digitaal portfolio

5 december 2012
Mijn presentatie digitaal portfolio
Edushock leerfestival.


donderdag 18 oktober 2012

Instructiefilmpjes wiskunde

Hier heb je enkele instructie filmpjes die ik gemaakt heb: bij de brug boven de 10 wordt in de rekenmethode van kompas rood voor plus gebruikt en groen voor min. Dat vind ik niet zo logisch. Daarom heb ik vandaag bij de filmpjes rekenmethode: kompas geplaatst. zie meer op http://www.youtube.com/user/vanessajanssens78 en op http://www.youtube.com/user/henridhaese1011 met logo

(gewerkt in de Henri D'Haeseschool van 1 september 2010 tot en met 10 oktober 2012)enkele wiskunde filmpjes gebruikt in mijn klaspraktijk en in www.talentenonline.be + mijn externe harde schijf die vol is, met filmpjes over wiskunde (ik heb niet alles op You Tube geplaatst)

Binnenkort doe ik het op een andere manier, ik ben nog niet tevreden over het resultaat. Ik zou dan iets ontwikkelen die van concreet......naar abstract gaat rond wiskunde. Ook hoe je dit kunt organiseren in de klaspraktijk. Filmpjes zullen professioneler gemaakt worden.

dinsdag 2 oktober 2012

Facebook groep: een digitaal portfolio voor kleuters en lagere school kinderen

Ik heb een facebook groep gestart rond een digitaal portfolio voor kleuters en lagere school kinderen.
Klik hier


Deze facebook groep is bestemd voor alle belanghebbenden of stakeholder, sympathisanten die interesse hebben in het digitaal portfolio voor kleuters en lagere schoolkinderen.
In deze groep word je up to date gehouden over alle veranderingen die in talentenonline zullen plaatsvinden.
Jullie krijgen een beschrijving over de nieuwe ideeën, zodat jullie mee kunnen discussiëren.
Er wordt ook gedacht aan alternatieven. We houden rekening met de verscheidenheid op vlak van ICT in scholen, ook daarin krijgen jullie voorbeelden te zien.

Hier in deze groep plaats ik hoe je werkt met een digitaal portfolio? Welke alternatieven dat je kunt gebruiken? Indien je nog geen talentenonline hebt of niet gebruikt dan zijn er nog mogelijkheden.
Hoe integreren we het digitaal portfolio in de klas?
Hoe betrekken we ouders bij dit gebeuren? De eerste kennismaking?
Hoe zal dit verlopen?
Jullie krijgen interviews rond het digitaal portfolio zowel van kinderen, ouders, leerkrachten....,goede praktijkvoorbeelden te zien
Hoe worden de filmpjes rond wiskunde gemaakt? + welke alternatieven zijn er, als je geen betaald programma hebt. Welk gratis programma's kan je gebruiken? hoe werken die programma's....

En nog veel meer

Jullie krijgen onze bedenkingen te horen over problemen en hoe we dit oploste.
Het is de bedoeling om zo efficiënt mogelijk te werken.maandag 3 september 2012

woensdag 29 augustus 2012

Jing voor screencapturevia dit programma kan je,
je beeldscherm filmen.
Lesmateriaal maken: wiskunde uitleggen.....
download Jing klik hier


Laat ook kinderen de uitleg geven...

Later krijg je hier meer info.
Volgend schooljaar komen er ook voorbeelden hoe je dit in de klaspraktijk brengt.
Ervaringen van kinderen. Je krijgt hier foto's en videomateriaal hoe de kinderen te werk gaan.

donderdag 12 april 2012

Weg met schoolboeken, iPad kost even veel' - Het Nieuwsblad

Zie artikel Weg met schoolboeken, iPad kost even veel' - Het Nieuwsblad

Ben ik ook voor. Maar gewoon de schoolboeken digitaliseren is niet genoeg. 
Men moet een elektronisch interactief schoolboek maken, 
rekeninghoudend met verschillende leerstijlen, tempo.... Zodat er ook onderwijs op maat is met een koppeling naar het concreet oefenen en waar ook samenwerkend leren een plaatst heeft. Eigenlijk zouden we nu zeker ook naar (sommige) lerarenopleiding toe moeten stappen, want daar zijn (sommige) hopeloos achter om ict te integreren in de klas..... 
www.talentenonline.be heb ik zelf bedacht, ....het is een leerplatform voor de basisschool waar ook een digitaalportfolio voor kleuter- en lagere school kinderen in zit. Het is zeer kindvriendelijk, ook voor leerkrachten

donderdag 5 april 2012

Onderwijs

ONDERWIJS
Alles vraagt tijd. Wat doe je als je de nodige tijd niet meer hebt?
Door al jaren te wachten. (50, 60, 70....jaar) Tot de tijd er rijp voor is.
NEE zo zal het nooit lukken....
We moeten een systeem bedenken zodat het voor veel lectoren, lerarenopleidingen, ....hoger onderwijs, basisschool haalbaar is. Heb een OPLOSSING....
Kijk naar de ..... De oplossing ligt voor je neus....KIJKEN en DOEN...
Binnenkort meer!

dinsdag 6 maart 2012

AVS - dinsdag 6 maart 2012 talentenonline

Concept: Vanessa Janssens
Uitwerking: Gemeentelijke basisschool Henri D’ Haese,
Gentbrugge Mister box vzw i.s.m. Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent
 WWW.talentenonline.be

woensdag 22 februari 2012

Jan Bommerez

Deze Vlaming van geboorte, nu woonachtig in Californië (USA), is specialist in doorbraak- en transformatieprocessen.

Jan Bommerez @ Energiedag #mkbkr8 2010 from punkmedia on Vimeo.

zaterdag 11 februari 2012

Hoogbegaafdheid

Bekijk en lees ook eens deze blog http://www.hoogbloeier.be/

Hoogbegaafdheid is niet iets om trots op te zijn. Het betekent vooral een zorg. 
De praktijk leert dat een hoogbegaafd kind vooral een kind van tranen is, stelt drs. Anton Bongiovanni


Uit onderzoek blijkt dat een derde uiteindelijk zonder hulp goed terechtkomt. Maar een even groot deel wordt uiteindelijk psychotisch of zelfs suïcidaal. Dit onderzoek is gedaan onder volwassenen. Mensen die nooit verwend zijn met een plusklas of over het paard getild zijn met het predicaat ”hoogbegaafd”."In het verleden is vaak ingestoken bij de intellectuele uitdaging, maar een hoogbegaafde leerling vraagt iets anders: emotionele ondersteuning en begeleiding."
zegt directeur in het reformatorisch basisonderwijs en adviseur voor onderwijs aan meer- en hoogbegaafden


zaterdag 4 februari 2012

Twitter integreren in je les.

Twitteren in het eerste leerjaar. De leerlingen werkten in 5 groepjes. De groepjes werden ook mee begeleid door leerlingen uit het 6de leerjaar. In de voormiddag hadden we een bezoek gebracht aan het Design Museum in Gent. Deze stoel stond ook in het museum. De leerlingen typten wat ze vonden van deze stoel.

Hier zie je hun tweets. Er staan enkele schrijffoutjes in hun tweets. Deze kindjes zitten in het eerst leerjaar. Veel kinderen typten "ik vind het mooi" Enkele kinderen typten een lange zin. Bijv. Hannelore (eerste leerjaar) tweet : "ik vind de stoel prachtig omdat het zo veel glitters heeft."

Er staan ook nog enkele andere tweets wat ze leuk vinden, liedjes,... Dit was de eerste kennismaking met twitter. In het begin ging het moeizaam na 10 min kwam de rust terug.

Bekijk ook de foto's

Morphing my Class - Michel van Ast - Keynote compleet (24 min)

Dit doe ik ook, filmpjes maken rond wiskunde.
Nadien maken de kinderen zelf het filmpje.
Ze komen op de plaats van de leerkracht te staan.
Het proces telt! ....interessant filmpje ook over de kracht van sociale media. Motivatie...   

 Technologie en onderwijs een revolutie.....het boek.
 Wie zijn de schrijvers?......:-)

zondag 22 januari 2012

ICTDAG20 KHK Geel - Toespraak Minister Pascal Smet

Sommige navormers hebben te weinig praktijk ervaring. Daarom blijft het teveel hangen bij het theoretische. Veel leerkrachten hebben het moeilijk om het theoretische om te zetten naar praktische zaken. (het concreet brengen) geldt ook voor sommige navormers. Het zou goed zijn dat de navormers een deel in de praktijk staan en een deel navormingen geven. Wat nog beter zou zijn is dat men samenwerkt met andere scholen creatieve leerkrachten die samen werken met minder creatieve leerkrachten op die manier krijgen zij ook navorming.

woensdag 11 januari 2012

Kan de lerarenopleiding basisonderwijs de toekomstige leerkrachten aanzetten tot de noodzakelijke veranderingen in het onderwijs?

Vanessa Janssens (leerkracht 1ste leerjaar en innovator in de Henri D’Haese school, Gentbrugge) wisselde hierover van gedachten met Ludwig Pissens (directeur Vrije Basisschool Lebbeke)

Het  is geenszins onze bedoeling de lerarenopleidingen zoals ze nu functioneren te hekelen. Zoals in ieder team zijn ook daar lectoren goed tot zeer goed bezig (3D lectoren). Anderen echter hebben naar ons inziens nog een hele weg af te leggen. Verder is de ene lerarenopleiding ook de andere niet. Ook hier zijn grote verschillen. De lectoren maken immers het verschil, zij doen ertoe. Via hun gezamenlijke antwoorden (zij delen hieromtrent dezelfde mening) op 10 vragen proberen Vanessa en Ludwig hun visie op de toekomstige lerarenopleiding te schetsen. We hebben niet de pretentie volledig te zijn maar willen wat stof tot nadenken en discussie meegeven.


1) Is het voldoende leerkrachten te vormen die enkel “doeners” zijn?

De combinatie “denker-doener” is meer waardevol en geeft de leerkracht ook meer uitdaging. Een denker zijn houdt in dat leerkrachten naslagwerken lezen, zich verdiepen in uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden, zelf onderwijsvernieuwingen uitproberen, zelf oplossingen voor problemen zoeken in de literatuur, onderzoek doen in de klaspraktijk,… Als denker ben je op deze manier ook een stimulerend voorbeeld  voor je leerlingen, je studenten…
Als een leerkracht denker én doener is, komt er wellicht sneller vernieuwing en verandering op de werkvloer.


2) Benut de lerarenopleiding voldoende de talenten van hun studenten en hun lectoren?

Uit eigen ervaring kan ik (Vanessa) zeggen dat dit nog te weinig gebeurt. Het zou goed zijn indien een gepassioneerd student zijn kennis rond bijv. onderwijsvernieuwing via voordrachten mag overbrengen naar medestudenten en zelfs lectoren. Je kan ook gepassioneerde leerkrachten uit de basisschool inschakelen in de lerarenopleiding. De praktijklectoren (pedagogen) en vaklectoren kunnen dan de plaats van de leerkrachten basisonderwijs tijdelijk innemen. Zo doen ook zij ervaring op in het basisonderwijs. Wat we ook nog te weinig zien in sommige lerarenopleidingen is dat de talenten van lectoren onvoldoende herkend en erkend worden.

Een voorbeeld.

Toen ik, Vanessa, nog student was, had een lector verhalen geschreven die we als student konden gebruiken in de kleuterklas. Deze waren in mijn ogen zeer goed, uitdagend en ze stimuleerden de creativiteit zowel van de toekomstige leerkracht als van de  kinderen in de klas. Er zat zoveel techniek,woordenschat…. in, waarmee je achteraf heel wat kanten uit kon in de klaspraktijk.
Ik vond deze verhalen zeker passend voor de kinderen en leerkrachten van de 21ste eeuw. Jammer genoeg werden deze verhalen  door zijn collega’s pedagogen, in het bijzijn van de studenten, als niet passend voor de kleuterklas onder de mat geveegd. Ingevolge deze ervaringen ben ik talentgericht kijken, probleemoplossend denken, techniek, wetenschappen, creativiteit, ….in het onderwijs nog belangrijker gaan vinden.


3) Krijgen de studenten de kans om creatief te zijn?

Er vangen ieder jaar honderden creatieve 18-jarigen de lerarenopleiding aan.
Jaar na jaar vermindert hun creativiteit aangezien zij zich moeten schikken naar de visie en de wil van sommige individuele lectoren.

Ook niet alle stagescholen staan open voor creativiteit en/of vernieuwing. De grootste problemen ontstaan als stageschool en lerarenopleiding een verschillende visie hebben. Op het werkveld staan de leerkrachten soms al verder dan wat de studenten aangeleerd krijgen in sommige lerarenopleidingen. De studenten leren er soms nu nog hoe er les gegeven moet worden in de 20 ste eeuw. En waar zullen zij dan leren hoe er les gegeven moet worden in de 21 ste eeuw?


4) Worden de studenten voldoende gestimuleerd om web 2.0, sociale media, blog…(ict in het algemeen) te gebruiken?

Beter zou het zijn indien de lectoren sociale media, blogs…. zouden integreren in hun lessen. Ook via opdrachten thuis en op school.  Het goede voorbeeld geven en dit ook linken naar klaspraktijk basisonderwijs toe. De studenten moeten er leren waar, wanneer en hoe ze deze sociale media kunnen gebruiken. Verdere vervolmaking komt dan wel later maar de aanzet moet in de opleiding gebeuren.

Een voorbeeld.

Leer de studenten tijdens hun stage een digitaal stageportfolio aanmaken, bied hen de kans  om items (foto’s, filmmateriaal, tekst, vragen…) openbaar te maken (via een blog) zodat medestudenten hierop kunnen reageren, tips geven….zo kunnen ze van elkaar leren. Nog beter zou het zijn dat ze hun bevindingen en vragen openbaar zouden maken aan de internetwereld. Zo kunnen ook gepassioneerde leerkrachten en andere mensen uit het onderwijs tips geven en hun ervaringen delen. De student beslist natuurlijk wat hij wil delen en wat niet.


5) Vind je dat lectoren in de lerarenopleidingen voldoende “vakkennis” hebben?

Er is een groot verschil tussen de lectoren. Er is zoveel informatie dat de lectoren niet alles meer kunnen weten over hun vak. Maar ook van hen wordt verwacht dat ze mee zijn, zich verdiepen in hun vak. Sommige lectoren staan niet open voor nieuwe informatie, van een student, over hun vak. Ze blijven vasthouden aan wat zij soms 20 of meer jaren geleden op de universiteit geleerd hebben. Of zoals Leo Bormans het ooit zei: “In 2020 zullen er 1 miljoen leerlingen van de 21ste eeuw les krijgen enkel van leerkrachten uit de 20ste eeuw.” Op z’n minst moeten toekomstige leerkrachten er de vernieuwingen leren kennen en ze leren toepassen in de klaspraktijk. De toekomstige leerkrachten moeten er ook een manier van “leren zoeken” aangeleerd krijgen zodat ze op de hoogte blijven van de vernieuwingen in het onderwijs. De grootste taak van de lerarenopleiding is de toekomstige leerkrachten voorbereiden op veranderingen in het onderwijs m.a.w. bij de studenten de innovatieangst wegwerken.


6) Hoe is het te verklaren dat stagiair(e)s soms moeilijk een stageschool vinden?

De stagescholen zien er geen voordeel meer in om stagiair(e)s aan te nemen omdat de win-win situatie zoek is. We kunnen een win- win situatie creëren door de stagiair(e)s samen met de leerkracht nieuwe zaken te laten bedenken en uit te proberen. Samen ervaringen opdoen, samen leren. Wat ook nog een probleem is, is dat sommige lerarenopleidingen verouderd denken over onderwijs. De studenten leren daar lesgeven op een manier die paste in de vorige eeuw. De stagiair(e)s krijgen niet de kans om nieuwe zaken uit te proberen binnen de innoverende gedachte van hun stageschool. Indien de pedagoog komt kijken en de geziene activiteit niet meteen lukt of de visie van de stageschool niet begrijpt, zijn ze meestal voor die stage over de hele lijn gebuisd. Deze studenten worden de “durf” ontgenomen. Met als gevolg dat ze ten prooi vallen aan innovatieangst. Deze toekomstige leerkrachten durven ook later niets meer uitproberen.

De communicatie van lerarenopleiding naar stageschool kan ook veel beter. Om deze reden haken stagescholen soms ook af.


7)  Hoe krijgen we terug meer mannelijke studenten naar de lerarenopleiding?

Om meer mannelijke studenten naar de lerarenopleidingen te krijgen zal deze opleiding uitdagender, creatiever en innovatiever moeten worden. Zo krijgen de mannen de kans om zich te onderscheiden. Mannen geven op een andere manier les dan vrouwen. Ook daar moet de lerarenopleiding rekening mee houden. Het zou goed zijn indien de lerarenopleiding  een universitaire opleiding wordt. Dit zou het imago van de leerkracht ten goede komen. Aan imago hechten de mannen veel belang, meer misschien dan vrouwen. Tevens biedt de universitaire opleiding dan ook de mogelijkheid voor een leerkracht om te doctoreren. Dat kan je enkel doen indien je een Master behaald hebt. Momenteel gaat dit niet met een diploma hoger onderwijs. Een leerkracht zou op deze manier vanuit zijn eigen klaspraktijk zaken kunnen onderzoeken en ontwikkelen. Op deze manier krijgen zij de kans hierover een doctoraat te schrijven.


8) Ervaar je dat lectoren vooroordelen hebben t.o.v. studenten die uit het BSO of het TSO komen?

Studenten uit het BSO en het TSO hebben vaak andere talenten en vaardigheden dan studenten uit het ASO. Er wordt vanuit de lerarenopleiding minachtend gekeken naar BSO’ers. We vinden ook dat zij een eerlijke kans verdienen, eventueel via schakelprogramma’s. Deze kans verdienen ze al vanaf de beginstreep. Er zijn reeds genoeg voorbeelden van studenten uit het BSO die beter scoren dan studenten uit  het ASO. Het is wel zo dat veel studenten uit het BSO en het TSO problemen hebben o.a. met spelling of talen in het algemeen. Via schakelprogramma kunnen heel wat achterstanden weggewerkt worden. Vele van de meest creatieve leerkrachten komen uit het BSO en het TSO. Wij hebben hen nodig.

De lerarenopleiding maakt vaak van creatieve beginnelingen niet- creatieve leerkrachten. Studenten die buiten de lijnen lopen, passen niet altijd binnen de visie van de school. Pas als zij zich gedragen als een grijze muis en trouwe volgeling van de opleidingsschool worden, kunnen ze slagen. Aan het einde van de opleiding is er nog weinig diversiteit tussen de leerkrachten merkbaar.  Ze denken ongeveer hetzelfde, kunnen ongeveer hetzelfde, weten ongeveer hetzelfde.


9) Hoe sta je tegenover vaste benoemingen in het onderwijs?

Vaste benoeming eens grondig herbekijken zou zeer zinvol zijn De schoolbesturen kunnen een leerkracht van wie het werk echt te wensen overlaat moeilijk ontslaan, maar een prima leerkracht kan wel vrijwillig vertrekken (zonder zijn vaste benoeming te houden) uit een school waar hij/zij benoemd is. Een benoeming steeds te hernieuwen voor een beperkte periode lijkt ons beter. Zo houden we de leerkrachten scherp.


10) Samengevat: over welke basiscompetenties kunnen leerkrachten die verandering op de werkvloer willen brengen best beschikken?

- creatief
- onderzoekend
- probleemoplossend denken
- denker en doener zijn
- niet bang zijn voor vernieuwing
- durf
- leergierigheid,
- gedreven zijn/ gepassioneerd
- talentgericht kijken naar de kinderen
- aan zelfreflectie doen
- ict-vaardig en hiervoor openstaan
- aanvaarden dat kinderen en leerkracht leren van elkaar.
- inzien dat leerkrachten van elkaar kunnen leren.
- lees regelmatig een boek en artikels over onderwijs.
- Kennis hebben over de visie van mensen zoals Ken Robinson, Jef Staes en de auteurs van  edushock….
- ken en volg wel eens een TED talk….
- laat je visie horen binnen het lerarenkorps.

woensdag 4 januari 2012

Wat is volgens jou een goede leerkracht?

Wat is volgens jou een goede leerkracht?

Deze vraag stelde ik aan mijn kinderen.

Rowald antwoordde: "niet te streng, iemand die kennis heeft en iets te vertellen heeft. Hij/zij die ook openstaat voor de nieuwe kennis van de leerlingen, ik bedoel dat leerlingen en leerkrachten ook van elkaar moeten leren. Een goede leerkracht staat daar open voor" Rowald Pissens 11 Jaar.

Ilias antwoordde: "niet streng maar sexy. Het gaat niet over een sexy meester maar een juf" zei hij. Hij is tevreden met een juf. Ilias Pissens 10 jaar

Arend antwoordde: " iemand die lief is. De juf/meester luistert als er iemand in de problemen zit" Arend Pissens 7 jaar

maandag 2 januari 2012

Bart Peeters en zijn muzikanten

Ik ben nog altijd onder de indruk. Wat ik gisteren hoorde op één, over Bart Peeters en zijn muzikanten. Allemaal mensen die het verschil maken met de rest. Zo kunnen inspelen op de veranderingen van Bart Peeters. Zowel Bart Peeters en zijn muzikanten passie, talent en creativiteit.....KNAP! BEN ONDER DE INDRUK. Bart Peeters speelt niet op veilig met zoveel talent en creativiteit hoeft dit niet. Door dit maakt hij het verschil.
Wij als onderwijsmensen kunnen veel uit deze uitzending halen.....Het is spijtig dat ik deze uitzending niet terugvind op het internet.
De uitzending: Bart Peeters – Het beste en tot nog eens: zondag 1 januari om 22.10 u op Eén Zijn vrouw vertelde ook zoveel waardevolle zaken voor het onderwijs.